KIERKEGAARDS KØBENHAVN-VANDRING/WALKING TOUR

Eksistentiel fodfilosofi i Kierkegaards København

Tag med på en autentisk vandring i Søren Kierkegaards fodspor! På en guidet gåtour går vi i og på Kierkegaards københavnske fodspor og ruter. Hans livsforløb og forfatterskab er forståelsesmæssigt uadskillelige. Han havde en anden lidenskab end romantikkens fornufts-behagesyge: Han så som den første, at den sande og sværeste opgave i livet er, at den enkelte hver dag vælger sit indre som sit ydre.

Med sin kristendom for den enkelte kæmpede Kierkegaard imod statskirken personificeret ved Grundtvigs fælles og institutionaliserede kristendom. For første gang blev kristendommen mødt af eksistentialismens insisteren på et individ, der også adskilte sig fra samfundet og kunne vælge sig selv. Endnu ikke løsrevet fra religion, opstod psykologien med teologiuddannede Kierkegaards filosofi for livet.

Pris pr. person: 200 kr.

  Existential foot philosophy in Kierkegaard’s Copenhagen

  Join us on an authentic hike in Søren Kierkegaard’s footsteps! On a guided walking tour we walk in and on Kierkegaard’s Copenhagen footsteps and routes. His life course and writing are understandably inseparable. He had a different passion than the rational-pleasing madness of romance: He saw as the first that the true and most difficult task in life is that the individual each day chooses his inner as his outer.

  With his Christianity for the individual, Kierkegaard fought against the state church personified by Grundtvig’s common and institutionalized Christianity. For the first time, Christianity was met by the insistence of existentialism on an individual who also separated himself from society and could choose for himself. Not yet detached from religion, psychology emerged with theology-educated Kierkegaard’s philosophy for life.

  Price per person: 200 Danish Kroner


   KONTAKT/CONTACT


   Den Praktiske Filosof

   Jim Nydam Bjerregaard
   Ryesgade 126, 2.
   2100 København Ø

   Tlf.: 28 73 79 98

   Mail: jim@denpraktiskefilosof.dk