HVAD, HVORDAN og HVORFOR DEN PRAKTISKE FILOSOF?

Hvis du spørger mig: Hvad er filosofi? Så svarer jeg: Filosofi er til for livet. Et redskab, der kan bruges i livets og arbejdslivets praksis. Og det kan ikke bare gøre begge dele bedre, men helheden – for de hænger i vores tid mere sammen end nogensinde. Det er op til filosofien at finde meningen med den, vi er, så vi kan lave det, vi er – ellers kan vi som skabende væsen ikke motivere os hver dag. Så ved vi godt, at det ender med utilfredshed, der giver stress, der giver udbrændthed, angst, depression etc.

At vi opfatter tingene som fornuftige, sammenhængende og rimelige, er første skridt, hvis vi skal kunne blive ved med at gå og se solen i horisonten skinne på den vej, vi er slået ind på. Men det er ikke sikkert, at denne tilgang til livet og arbejdet er gangbar for os alle, da kilden til den dybe glæde i vores liv ofte er irrationel. Dvs. uforklarlig og egentlig ikke noget, vi bør skulle argumentere for ift. vores omverden – og højst sandsynligt heller ikke kan argumentere for, ikke engang over for os selv. Dét, der gør du og jeg personligt lykkelige, er forskelligt, fordi det har med vores følelser at gøre. Her handler det om dét, der har betydning for os. Dét, der virkelig har værdi, fordi det appellerer til vores værd. For i den, vi er, er der noget som bare er, som det er, og som skal være sådan, for at vi kan handle med den ro og det overskud, der skal til for at vi kan være værdskabende på vores egen måde.

Det er det, vi alle sammen egentlig gerne vil. Men desværre har vi det for ofte ikke sådan. Vores liv og arbejde er lagt an på det ydre, tidens trends, det, andre mener, det, som er kutymen inden for det område, vi befinder os på. Vores handlinger bliver styret af og bedømt på det, som i vores omverden usagt er besluttet som ”de rigtige måder at gøre tingene og være noget på”. Men da vi alle er forskellige, nogen, kan vi ofte ikke se os selv i og motivere os af disse fraværende sandheder, som vi forbinder med bestemte konstruerede målsætninger, der kræver bestemte bedrifter og skal give bestemte resultater. Ukritisk har vi gjort det så længe, at vi har vi bildt hinanden ind at de er universelle. Da alting er så ens omkring os, og vi ensgøres så meget, er det heller ikke underligt, at det, vi kedsomt efterspørger mest, er ”det interessante”, ”originalitet” og ”innovation” – ”det nye”.

Apropos er dette ’interessant’ på en tragikomisk måde, fordi vi alle sammen allerede inden og stadig under den ensgørelse rummer ’det originale’. Original betyder bl.a. det, der er ”fremkommet ved selvstændig skaben og ikke ved efterligning”. Det ægte og sande for os er altså ikke noget, vi panisk skal lede og agere efter uden for os selv i indbildt konkurrence med andre. Det er noget, vi roligt kan gå i gang med at finde frem inde fra os selv. Derfor er det for mig som om, jeg overværer mere end bare et dårligt skuespil, da det i al for høj grad har virkelige, kranke menneskeskæbner til følge. Men i stedet for bare passivt at leve med det, prøve at fortrænge det eller bilde mig selv ind, at ”det lader jeg i hvert fald ikke mit liv og arbejde styre af!”, gør jeg dagligt noget ved det – både i mit eget liv og for andre der også lever, arbejder og leder. Det er det mest meningsfulde for mig. Det er svaret på:

Hvorfor er jeg Den Praktiske Filosof? Fordi jeg er den samme som menneske, samt elsker livet, arbejdet, mennesker og at se mennesker have det godt. Hvis vi som minimum skal lykkes i livet og på arbejdet – både som mennesker og medmennesker – så skal vi reagere, hvis vi højst føler og ser andre føle tilfredshed, ikke meningsfuldhed og langt fra lykkelighed. Tilfredshed rangerer efter min mening kun som det, vi kan minimumsforvente af livet og arbejdet. ’Tilfredshed’ betyder ”følelse af at være glad for eller have affundet sig med noget og ikke forlange, forvente eller ønske mere”. Det føler du ikke gennemgående meningsfuldhed af – og slet ikke lykke. ”Godt nok” er ikke godt nok!

*Med mine andre og nye kvalitative og kvantitative metoder og undersøgelser samler jeg for og hos dig og jer data, som jeg analyserer og rådgiver om med konkrete praktiske løsninger til, Hvordan?:

1) Du får et meningsfuldt liv

2) Du får et meningsfuldt arbejdsliv og

3) Du som leder giver jer det.