Tilbud

Som Praktisk Filosof tilbyder jeg – Jim Nydam Bjerregaard – mig som katalysator for enkeltpersoners og gruppers eksistentielle, etiske og værdimæssige tænkning.

Via sokratiske, tankevækkende og klargørende samtaler hjælper jeg med udfordringer, kriser el. ønsker om afklaring af livs- og arbejdstemaer/-spørgsmål.

Mine fordomsløse, konstruktive og praksisrettede refleksioner og perspektiver igangsætter din el. jeres tænkning om ”sagen”, videreskubber el. afklarer den regulært. (Se under MIN FILOSOFISKE PRAKSIS: http://www.denpraktiskefilosof.dk/wordpress-filosof/filosofisk-praksis/ for detaljeret beskrivelse)

Jeg tilbyder også forskellige workshops, foredrag og kurser samt en guidet Kierkegaards København-gåtour: ‘Eksistentiel fodfilosofi i Kierkegaards København’. (Se under TILBUD for uddybende beskrivelser)

 

*NYT KURSUS!:

Taletræning – bliv retorisk praktiker!

Skal du holde en tale til en rund fødselsdag eller et bryllup? Holder du løbende taler på dit arbejde? Er du politiker? Er du debattør? Er du et menneske, der gerne vil ændre virkeligheden? Eller vil du bare blive mere retorisk overbevisende? Så tilmeld dig ’Taletræning – bliv retorisk praktiker’!

En god taler og en god retoriker opfanger noget i mennesker og fanger mennesker på en måde, der overtaler – måske næsten overtager – dem til at tænke og handle, så de ændrer virkeligheden! Ordene, sproget og mundtligheden er stærke kræfter, hvis man ved, hvordan man skal bruge dem.

På kun én uge bliver du trænet i alle talens og retorikkens faser: Du bliver en bedre retorisk praktiker!

1. undervisningsgang: Overblik og den retoriske situation – Hvordan tilpasser jeg min tale til og former situationen?

2. undervisningsgang: Taleemne og taleargumentation – Hvordan (op)finder jeg min tales indhold og overbeviser andre?

3. undervisningsgang: Talestruktur – Hvordan opbygger jeg min tale?

4. undervisningsgang: Talesprog – Hvordan er min tales sprog?

5. undervisningsgang: Talehukommelse – Hvordan husker jeg min tale?

6. undervisningsgang: Talefremførelse – Hvordan holder jeg min tale?

7. undervisningsgang: Taleholdning – Hvordan virkede min tale?

 

Tid: En undervisningsgang 90 min. + pause på 15 min.

Sted: Aftales.

Pensum: Jonas Gabrielsen og Tanja Juul Christiansen: Talens magt, Hans Reitzels Forlag, 2010.

Pris: 1200 kr.

=> Hvis du er interesseret i at blive en bedre taler og retoriker, så kontakt Den Praktiske Filosof.

 

*Har I en pædagogisk udfordring vedrørende dannelse, opdragelse, socialisering, forældresamarbejde, ansvarsfordeling, fokus o.l., som skal løses? Så kontakt mig nu!

*Jeg tilbyder også min nytænkende hjælp til, at I kan finde jeres sande DNA og brande det for omverdenen på den rigtige måde, dvs. med den rette retorik – og sætte diskursen, som I vil.

 

KONTAKT

Den Praktiske Filosof/Jim Nydam Bjerregaard

 

Arbejde:

Praktisk filosof: filosofisk, pædagogisk, retorisk og politisk konsulent samt stifter og direktørDen Praktiske Filosof – www.denpraktiskefilosof.dk

+

Medlem af MIO (MedarbejderIndflydelsesOrgan), Udvikler af pædagogisk og didaktisk strategi, Udvikler og opretter af 3-årig Hf, Arbejdsmiljørepræsentant, Koordinator i videnskabsteori, Fællestimekoordinator + Underviser i filosofi, dansk, retorik og oldtidskundskab, NGG – Nordsjællands Grundskole & Gymnasium

 

Uddannelse:

Cand.mag. i filosofi, dansk og retorik
+
Lærer: Professionsbachelor i pædagogik, didaktik og dansk m. hovedemnet dannelse samt linjefagene dansk, dansk som andetsprog, historie og idræt

 

Horsensgade 12, st. th.

2100 København Ø

Tlf.: 28 73 79 98

Mail: jim@denpraktiskefilosof.dk

 

MINE 4 TILBUDSTYPER

1) Privatpersonlivssamtaler og erhvervspersonarbejdssamtaler (f.eks. medarbejdere, ledere, konsulenter, psykologer, læger, sygeplejersker etc.):

Privatperson:

1 times samtale: 900 kr.

1,5 times samtale: 1300 kr.

2,0 timers samtale: 1650 kr.

2,5 timers samtale: 1950 kr.

3 timers samtale: 2200 kr.

3,5 timers samtale: 2400 kr.

4 timers samtale: 2550 kr.

4,5 timers samtale: 2650 kr.

5 timers samtale: 2700 kr.

Erhvervsperson:

1 times samtale: 1300 kr.

1,5 times samtale: 1700 kr.

2,0 timers samtale: 2050 kr.

2,5 timers samtale: 2350 kr.

3 timers samtale: 2600 kr.

3,5 timers samtale: 2800 kr.

4 timers samtale: 2950 kr.

4,5 timers samtale: 3050 kr.

5 timers samtale: 3100 kr.

2) Samtaler for grupper (dvs. samtaler for to personer og opefter – f.eks. et par, en familie, klasse, et hold, band, team, en afdeling, ledelse, institution, organisation, virksomhed etc.):

Ved gruppesamtaler, workshops, foredrag og kurser aftales særskilt pris.

3) Workshops, foredrag og kurser (i alfabetisk orden)

Adfærd

Analyse og fortolkning

Angst

Ansvarsfordeling

Antik græsk epos

Antik græsk filosofi

Antik græsk historie

Antik græsk komedie

Antik græsk mytologi

Antik græsk poesi

Antik græsk retorik

Antik græsk skulptur

Antik græsk tragedie

Antropologi

Apollini

Argumentation

Aristoteles

Balance

Barokken

Dannelse

Dansk

Dansk som andetsprog

Den gyldne middelvej

Dionysi

Drama

Dødsangst

Eksamensangst

Eksistensfilosofi

Elev

Epik

Epos

Etik

Den norrøne digtning

Descartes

Didaktik

Digtning

Drama

Feilberg

Filosofi

Filosofihistorie

Filosofikum

Filosoffernes Gud

Filosofiens elementer

Filosofisk antropologi

Filosofiske emner (et filosofisk emne efter eget valg el. I gives en udvalgt indførelse i filosofiens grundlæggende emner og begreber)

Filosofisk praksis

Filosofisk æstetik

Fodfilosofi

Fokus

Folkeskole

Forældre

Forældresamarbejde

Genrer

Gymnasie

Gymnasielærer

Halvdannelse

Hegel

Heidegger

Helhedsdannelse

Hermeneutik

Historie

Humor

Husserl

Idéhistorie

Idræt

Indre motivation

Ironi

Kant

Kedsomhed

Kierkegaard

Komedie

Komik

Kontinental filosofi

Kvalitativitet

Kvantitativitet

Ledelse

Litteratur

Litteraturhistorie

Livsangst

Livsfilosofi

Logik

Lyrik

Lysias

Lærer

Løgstrup

Medier

Metafysik

Middelalderen

Moral

Motiv

Naturfilosofferne

Nietzsche

Nyere tids filosofihistorie (fra middelalderen til det 19. århundrede)

Oldtidskundskab

Opdragelse

Oplysningstiden

Organisation

Paideia

Pascal

Platon

Poesofi (Poetisk filosofi el. Filosofisk poesi)

Praktisk filosofi (moralfilosofi, politisk filosofi og metaetik)

Problem

Procesangst

Procesglæde

Præstationsangst

Præstationsglæde

Psykologi

Religion

Religionsfilosofi

Religionsfilosofi i det 19. århundrede

Renæssancen

Resultatangst

Resultatglæde

Retorik

Retorisk praktiker

Romantikken

Rosseau

Samfundsfag

Skole

Skole-hjem-samarbejde

Socialisering

Sociologi

Sokrates

Sprog

Sprogets magi

Sprogfilosofi

Stress

Subjektivitet

Søren Ulrik Thomsen

Taletræning

Tema

Tænkning vs. Filosofi

Tragedie

Uddannelse

Udfordring

Videnskabsfilosofi

Videnskabshistorie

Videnskabssociologi

Videnskabsteori

Ydre motivation

4) Eksistentiel fodfilosofi i Kierkegaards København (som også er en del af ‘Folkeuniversitetet i København’s program: https://www.fukbh.dk/program/filosofi-og-idehistorie/eksistentiel-fodfilosofi-i-kierkegaards-kobenhavn)

Tag med på en autentisk vandring i Søren Kierkegaards fodspor! På en guidet gåtur går vi i og på Kierkegaards københavnske fodspor og ruter. Hans livsforløb og forfatterskab er forståelsesmæssigt uadskillelige. Han havde en anden lidenskab end romantikkens fornufts-behagesyge: Han så som den første, at den sande og sværeste opgave i livet er, at den enkelte hver dag vælger sit indre som sit ydre.

Med sin kristendom for den enkelte kæmpede Kierkegaard imod statskirken personificeret ved Grundtvigs fælles og institutionaliserede kristendom. For første gang blev kristendommen mødt af eksistentialismens insisteren på et individ, der også adskilte sig fra samfundet og kunne vælge sig selv. Endnu ikke løsrevet fra religion, opstod psykologien med teologiuddannede Kierkegaards filosofi for livet.

Gåtouren kan bestilles ved at kontakte undertegnede (se KONTAKT: http://www.denpraktiskefilosof.dk/wordpress-filosof/kontakt/). Den varer 90 min. Prisen er 200 kr. pr. menneske og grupperabat kan fint aftales. Inviter din(e) el. dit venner, kæreste, familie, kollegaer, medarbejdere, ledere, konsulenter, psykologer, læger, sygeplejersker, klasse, hold, band, team, afdeling, ledelse, institution, organisation, virksomhed etc. el. med. Jeg tilpasser naturligvis niveauet;-)

I er stærkt velkomne:-)

 

*Medvirkede som praktisk filosof/ekspert i DR P1-programmet ‘Manus manege: Jagten på lykken’ d. 2/4-2019:
https://www.dr.dk/radio/p1/manus-manege/manus-manege-10

*Medvirkede som praktisk filosof/ekspert i DR P1-programmet ‘Eksistens: Fodfilosofi – At gå sig til de store tanker’ d. 18/5-2015 (som jeg navngav efter anmodning fra redaktionen):
https://www.dr.dk/radio/p1/eksistens-radio/eksistens-2015-05-18/