Archive | Filosofiens Elementer RSS feed for this section

Filosofisk antropologi, 0.1 Sjæl-legeme-problemet

26 maj

Når det mere specifikt angår forståelsen af mennesket, har hverken idealismen el. materialismen stået stærkest gennem tiden. Det har tværtom dualismen: Mennesket er blevet forstået som et dobbeltsidigt væsen bestående af både et materielt legeme og en ikke-materiel sjæl. Specielt Descartes’ udgave af dualismen har været og er stadig overskyggende: En udstrakt “ting” el. substans […]

0. Hvad er metafysik?

16 maj

Metafysik er en spekulativ størrelse, der er ud over fysikken (meta = ‘ud over’) og som sådan prøver at udgrunde noget fundamentalt om det, der findes, det værende – nå til grunden af virkeligheden. Vi har en “hverdagsvirkelighed”, hvor en mangfoldighed af ting fremtræder for os. Og så har vi virkelighed-en, der er grunden hvorpå, vi lever, og […]

Hvad er filosofi?

14 maj

Essensen af filosofi eller det at filosofere, er en aktiv konstruktivkritisk undersøgelse af grundlaget for vores antagelser om virkeligheden, viden og værdier. Så filosofien består altså af disse tre hovedområder, som, fagsprogligt formuleret, betegnes henholdsvis 0. Metafysik, 1. Erkendelsesteori og 2. Værdifilosofi. Men hertil kommer også 3. Filosofihistorie og 4. Logik & argumentationsteori som to vigtige områder. Filosofien består således af fem […]