‘Geni’ er en betegnelse, talent og hårdt arbejde virkelighed

4 aug

Romantikkens kunstnersyn, som vel egentlig også holder meget godt for synet på en kunstner i dag – men er det, det rigtige kunstnersyn?:

enten er kunstneren et talent
eller også er kunstneren et geni

og den, der ikke kan gøre det umiddelbart, er ikke et geni; hvis man skal reflektere alt for meget over tingene, så er man kun et talent.

Vi allesammen har mindst én ting, vi kan gøre umiddelbart og bedre end alle andre, vi kender – men det gør os ifølge kunstnersynet sjovt nok ikke til et geni, medmindre det er kunst, det drejer sig om.
Vi allesammen har også utællelige ting, vi skal reflektere for meget over, før vi gør dem – så vi har åbenbart mange talenter.

Siden 1800-tallet har vi ikke brugt geni-betegnelsen om særligt mange, og i dag bruger vi den stort set kun i talesproget, i anmeldelser o.l. forherligelser, som jo altid er stærkt overdrevne i ordvalget. Jeg mener ikke, at der findes nogle genier, men i stedet en masse talenter, som sjældent finder den ting, de kan gøre umiddelbart – og selvom de finder den ting, de kan gøre umiddelbart, er det stadig ufattelig disciplineret og lang tids træning, der gør, hvis vi andre betragter dem som genier.

Vores kunstnersyns paradoks:
Da der i så fald kræves træning for at blive et geni, er man jo allerede ikke et geni; træning er talentets middelbarhed til geni-betegnelsen og det umiddelbare genis modsætning.

Vores kunstnersyns manglende forståelse for ‘genier’:
Vi anerkender dem ikke, når vi tror og siger, at de ikke har arbejdet hårdt og gør det hver éneste dag – men bare gør det, de gør, fordi “de er velsignede af en eller anden guddommelig instans”, vi har fantasiopfundet og hypostaserer – det er simpelthen et alt for romantisk syn på virkeligheden.

Så dem, der er de virkelige genier i denne verden, er de personer, der indser, at det ikke handler om at være eller tilbede et geni, men om at finde og træne sit talent samt hjælpe andre dertil og anerkende, værdsætte og komplimentere dem for at finde deres talent og træne det – hårdt!

No comments yet

Leave a Reply