Intro

Vær hilset og velkommen til sitet for min praksis Den Praktiske Filosof – nyttefilosofi til livets og arbejdets praksis :-)!!!

 

Som Praktisk Filosof tilbyder jeg – Jim Nydam Bjerregaard – mig som katalysator for enkeltpersoners og gruppers eksistentielle, etiske og værdimæssige tænkning.

Via sokratiske, tankevækkende og klargørende samtaler hjælper jeg med udfordringer, kriser el. ønsker om afklaring af andre livs- og arbejdstemaer/-spørgsmål.

Mine fordomsløse, konstruktive og praksisrettede refleksioner og perspektiver igangsætter din el. jeres tænkning om ”sagen”, videreskubber el. afklarer den regulært. (Se under MIN FILOSOFISKE PRAKSIS for detaljeret beskrivelse)

Jeg tilbyder også forskellige foredrag og en guidet Kierkegaards København-gåtour. (Se under TILBUD for uddybende beskrivelser)

 

+ Politisk retoriker, rådgiver og uddanner

 

 

MINE 4 TILBUDSTYPER

 

1) Privatpersonlivssamtaler og erhvervspersonarbejdssamtaler (f.eks. medarbejdere, ledere, konsulenter, psykologer, læger, sygeplejersker etc.):

 

Privatperson:

1 times samtale: 600 kr.

1,5 times samtale: 825 kr.

6 timers samtaleklippekort: 3375 kr.

12 timers samtaleklippekort: 6000 kr.

 

Erhvervsperson:

1 times samtale: 1050 kr.

1,5 times samtale: 1500 kr.

6 timers samtaleklippekort: 5625 kr.

12 timers samtaleklippekort: 10875 kr.

 

2) Samtaler for grupper (dvs. samtaler for to personer og opefter – f.eks. et par, en familie, klasse, et hold, band, team, en afdeling, ledelse, institution, organisation, virksomhed etc.):

Ved gruppesamtaler, workshops el. 3) foredrag  aftales særskilt pris.

 

4) Eksistentiel fodfilosofi i Kierkegaards København

Oplev en særdeles autentisk og levende Kierkegaardperspektivisk og guldalderhistorisk guidet gåtour gennem København.

Vi går i og på tænkeren Søren Aabye Kierkegaards eksakte fodspor og ruter – både i henseende til hans livsforløb og forfatterskab – som er forståelsesmæssigt uadskillelige – og hans konkrete daglige gåture. Der er tale om en eksistensfilosofisk formidling. Gåtouren varer knap 2 timer. Prisen er overskuelig: 100 kr. pr. voksen, 50 kr. pr. barn og grupperabat kan fint aftales. Inviter din(e) venner, familie, klasse el. kollegaer med.

Jeg tilpasser niveauet.

 

*Se under TILBUD i menuen for mere info om mine 4 tilbudstyper + læs om filosofisk praksis under MENINGEN MED FILOSOFI ER PRAKSIS i menuen.

 

KONTAKT

Jim Nydam Bjerregaard, Den Praktiske Filosof

www.denpraktiskefilosof.dk

Praktisk filosof + Politisk retoriker, rådgiver og uddanner

Lektor i filosofi, retorik, oldtidskundskab og dansk på Københavns Private Gymnasium

Cand.mag. i filosofi og dansk

Horsensgade 12, st. th.

2100 København Ø

Tlf.: 28 73 79 98

Mail: jim@denpraktiskefilosof.dk

No comments yet

Leave a Reply