Intro

Som Praktisk Filosof tilbyder jeg – Jim Nydam Bjerregaard – mig som katalysator for enkeltpersoners og gruppers eksistentielle, etiske og værdimæssige tænkning.

Via sokratiske, tankevækkende og klargørende samtaler hjælper jeg med udfordringer, kriser el. ønsker om afklaring af livs- og arbejdstemaer/-spørgsmål.

Mine fordomsløse, konstruktive og praksisrettede refleksioner og perspektiver igangsætter din el. jeres tænkning om ”sagen”, videreskubber el. afklarer den regulært. (Se under MIN FILOSOFISKE PRAKSIS: http://www.denpraktiskefilosof.dk/wordpress-filosof/filosofisk-praksis/ for detaljeret beskrivelse)

Jeg tilbyder også forskellige workshops, foredrag og kurser samt en guidet Kierkegaards København-gåtour: ‘Eksistentiel fodfilosofi i Kierkegaards København’. (Se under TILBUD for uddybende beskrivelser)

 

*NYT KURSUS!:

Taletræning – bliv retorisk praktiker!

Skal du holde en tale til en rund fødselsdag eller et bryllup? Holder du løbende taler på dit arbejde? Er du politiker? Er du debattør? Er du et menneske, der gerne vil ændre virkeligheden? Eller vil du bare blive mere retorisk overbevisende? Så tilmeld dig ’Taletræning – bliv retorisk praktiker’!

En god taler og en god retoriker opfanger noget i mennesker og fanger mennesker på en måde, der overtaler – måske næsten overtager – dem til at tænke og handle, så de ændrer virkeligheden! Ordene, sproget og mundtligheden er stærke kræfter, hvis man ved, hvordan man skal bruge dem.

På kun én uge bliver du trænet i alle talens og retorikkens faser: Du bliver en bedre retorisk praktiker!

1. undervisningsgang: Overblik og den retoriske situation – Hvordan tilpasser jeg min tale til og former situationen?

2. undervisningsgang: Taleemne og taleargumentation – Hvordan (op)finder jeg min tales indhold og overbeviser andre?

3. undervisningsgang: Talestruktur – Hvordan opbygger jeg min tale?

4. undervisningsgang: Talesprog – Hvordan former jeg min tales sprog?

5. undervisningsgang: Talehukommelse – Hvordan husker jeg min tale?

6. undervisningsgang: Talefremførelse – Hvordan holder jeg min tale?

7. undervisningsgang: Taleholdning – Hvordan virkede min tale?

 

Tid: En undervisningsgang 90 min. + pause på 15 min.

Sted: Aftales.

Pensum: Jonas Gabrielsen og Tanja Juul Christiansen: Talens magt, Hans Reitzels Forlag, 2010.

Pris: 1200 kr.

=> Hvis du er interesseret i at blive en bedre taler og retoriker, så kontakt Den Praktiske Filosof.

*Har I en pædagogisk udfordring vedrørende dannelse, opdragelse, socialisering, forældresamarbejde, ansvarsfordeling, fokus o.l., som skal løses? Så kontakt mig nu!

*Jeg tilbyder også min nytænkende hjælp til, at I kan finde jeres sande DNA og brande det for omverdenen på den rigtige måde, dvs. med den rette retorik – og sætte diskursen, som I vil.

 

KONTAKT

Den Praktiske Filosof/Jim Nydam Bjerregaard

Arbejde:

Praktisk filosof: filosofisk, pædagogisk, retorisk og politisk konsulent samt stifter og direktørDen Praktiske Filosof – www.denpraktiskefilosof.dk

+

Underviser på Folkeuniversitetet i København: https://www.fukbh.dk, Forfatter og Oversætter hos Eksperimental Forlag: www.eksperimentalforlag.dkMedlem af MIO (MedarbejderIndflydelsesOrgan), Udvikler af pædagogisk og didaktisk strategi, Arbejdsmiljørepræsentant, Koordinator i videnskabsteori, Fællestimekoordinator + Underviser i filosofi, dansk, retorik og oldtidskundskab, NGG – Nordsjællands Grundskole & Gymnasium

Uddannelse:

Cand.mag. i filosofi, dansk og retorik
+
Lærer: Professionsbachelor i pædagogik, didaktik og dansk m. hovedemnet dannelse samt linjefagene dansk, dansk som andetsprog, historie og idræt

Ryesgade 126, 2.

2100 København Ø

Tlf.: 28 73 79 98

Mail: jim@denpraktiskefilosof.dk

 

MINE 4 TILBUDSTYPER

1) Privatpersonlivssamtaler og erhvervspersonarbejdssamtaler (f.eks. medarbejdere, ledere, konsulenter, psykologer, læger, sygeplejersker etc.):

Privatperson:

1 times samtale: 900 kr.

1,5 times samtale: 1300 kr.

2,0 timers samtale: 1650 kr.

2,5 timers samtale: 1950 kr.

3 timers samtale: 2200 kr.

3,5 timers samtale: 2400 kr.

4 timers samtale: 2550 kr.

4,5 timers samtale: 2650 kr.

5 timers samtale: 2700 kr.

Erhvervsperson:

1 times samtale: 1300 kr.

1,5 times samtale: 1700 kr.

2,0 timers samtale: 2050 kr.

2,5 timers samtale: 2350 kr.

3 timers samtale: 2600 kr.

3,5 timers samtale: 2800 kr.

4 timers samtale: 2950 kr.

4,5 timers samtale: 3050 kr.

5 timers samtale: 3100 kr.

2) Samtaler for grupper (dvs. samtaler for to personer og opefter – f.eks. et par, en familie, klasse, et hold, band, team, en afdeling, ledelse, institution, organisation, virksomhed etc.):

3) Ved gruppesamtaler, workshops, foredrag  og kurser aftales særskilt pris. (Se under TILBUD for uddybende beskrivelser)

4) Eksistentiel fodfilosofi i Kierkegaards København

Oplev en særdeles autentisk og levende Kierkegaardperspektivisk og guldalderhistorisk guidet gåtour gennem København. Vi går i og på tænkeren Søren Aabye Kierkegaards eksakte fodspor og ruter – både i henseende til hans livsforløb og forfatterskab – som er forståelsesmæssigt uadskillelige – og hans konkrete daglige gåture. Der er tale om en eksistensfilosofisk formidling.

Vi starter ved Rytterstatuen af Københavns grundlægger, Absalon, på Højbro Plads, går forbi Christiansborg og til Bibliotekshaven med statuen af Kierkegaard.

Derpå går vi videre til de forskellige boliger, hvor Kierkegaard residerede i sin levetid, heriblandt Nytorv, hvor hans barndomshjem lå, Nørregade, hvor han skrev storværket Enten-Eller, og Rosenborggade, hvor han skrev  interessante Sygdommen til Døden. Undervejs kommer vi også forbi Vor Frue Kirke – det eksplicitte symbol på statskirken – som Kierkegaard kæmpede en essentiel kamp imod. Kierkegaards kristendom var for den enkelte, modsat Grundtvigs, der var fælles og institutionaliseret.

Gåtouren kan bestilles ved at kontakte undertegnede (se KONTAKT: http://www.denpraktiskefilosof.dk/wordpress-filosof/kontakt/). Den varer knap 2 timer. Prisen er overskuelig: 100 kr. pr. voksen, 50 kr. pr. barn og grupperabat kan fint aftales. Inviter din(e) el. dit venner, kæreste, familie, kollegaer, medarbejdere, ledere, konsulenter, psykologer, læger, sygeplejersker, klasse, hold, band, team, afdeling, ledelse, institution, organisation, virksomhed etc. el. med. Jeg tilpasser naturligvis niveauet;-)

I er stærkt velkomne:-)

*Se under TILBUD: http://www.denpraktiskefilosof.dk/wordpress-filosof/tilbud/ for mere info om mine 4 tilbudstyper + læs om filosofisk praksis under FILOSOFISK PRAKSIS’ RELEVANS: http://www.denpraktiskefilosof.dk/wordpress-filosof/meningen-med-filosofi-er-praksis/

 

*Medvirkede som praktisk filosof/ekspert i DR P1-programmet ‘Manus manege: Jagten på lykken’ d. 2/4-2019:
https://www.dr.dk/radio/p1/manus-manege/manus-manege-10

*Medvirkede som praktisk filosof/ekspert i DR P1-programmet ‘Eksistens: Fodfilosofi – At gå sig til de store tanker’ d. 18/5-2015 (som jeg navngav efter anmodning fra redaktionen):
https://www.dr.dk/radio/p1/eksistens-radio/eksistens-2015-05-18/

No comments yet

Leave a Reply