MENINGSFULDT LIV, MENINGSFULDT ARBEJDSLIV og MENINGSFULD LEDELSE
”MMM!” – udråbsordet der ytrer glæde: Vil du gerne kunne sige det i livet, arbejdslivet og ledelse?

For det hænger sammen – som intet andet. Deler du din og andres tid, manipulerer du også dig selv og andre til at tro, at livet kan deles. Dit og andres liv kan ikke deles i arbejdsliv og fritidsliv, for et liv er et helt liv. Gør du det, deler du dig selv og andre mennesker. Men I er ikke forskellige mennesker, f.eks. ”arbejdsmennesket”, ”familiemennesket” osv. – I er hele og ægte mennesker! Du er ikke bare tilfreds, men mere lykkelig, hvis du oplever meningsfuldhed i livet, som også er arbejdslivet. Og dine ansatte vil med sikkerhed arbejde, så din virksomhed eller institution klarer sig meget bedre, hvis du som leder kan give dem de forhold, der giver dem følelsen af meningsfuldhed i deres liv. Vil du det?

Jeg bruger andre og nye kvalitative og kvantitative metoder og undersøgelser, når jeg for og hos dig og jer samler data, som jeg analyserer og rådgiver om med konkrete praktiske løsninger til, hvordan:

1) Du får et meningsfuldt liv

2) Du får et meningsfuldt arbejdsliv og

3) Du som leder giver jer det.


KONTAKT


Den Praktiske Filosof

Jim Nydam Bjerregaard
Ryesgade 126, 2.
2100 København Ø

Tlf.: 28 73 79 98

Mail: jim@denpraktiskefilosof.dk